• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rolnictwo, to dziedzina, która korzystnie oddziałuje na środowisko

W aktualnych czasach ekologia, spełnia niezwykle istotną rolę i niezwykle często poruszane są rozmaite tematy, związane właśnie z ekologią, jakie mają na celu zachęcić do działania na rzecz polepszenia stanu ekologicznego, jaki jest systematycznie degradowany poprzez otwieranie się rozmaitych fabryk przemysłowych, gospodarczych, jak tez poprzez działalność człowieka. Ogromnie ważną funkcję realizuje dla ekologii rolnictwo, jakie też w pewnym stopniu degraduje ekologię, bo niszczy naturalny stan, na rzecz upraw rolnych. Jednak rolnictwo także niesamowicie dogodnie oddziałuje na ekologię, gdyż przez uprawę gleby i wykorzystywanie jej na rozwój roślinności, natura utrzymuje się w odpowiedniej formie, jak także dzika zwierzyna, posiada możliwość zbierać pokarm z takich pól. Rolnictwo jest jednak w aktualnych czasach niesamowicie zmechanizowane i to niestety negatywnie oddziałuje na środowisko, bo pojazdy rolnicze, wydzielają dużą ilość spalin, jaka bardzo negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Jednak mimo tego, ekolodzy coraz bardziej popierają rozwój rolnictwa niż przemysłu, bo to niekorzystne oddziaływanie też niesie ze sobą kwestie pozytywne, stąd też bilans w pewnym stopniu się wyrównuje, co jest niezwykle istotne.

Categories: Nauka

Comments are closed.