• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie mogą być przeróżne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały poprawnie konkretną wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą posiadać stosowną głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne znalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z kół betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni gorzów. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia słusznego ciśnienia w instalacji domowej i poboru właściwej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.